Copyright 2024 - KARTECH STARACHOWICE

Realizacje


Wykaz przykładowo zrealizowanych projektów przez P.W. KARTECH Karol Łukawski i Zakład Usług WOD-KAN Zenon Łukawski:


 • Wykonanie przejazdu tymczasowego na drodze powiatowej nr 0903T w obrębie osuwiska. 12.2015r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

 

 • Budowa placu zabaw NIVEA w Starachowicach 07.2015r.

Inwestor: SUN +

 

 • Remont uszkodzonych elementów pasa drogowego na drogach powiatowych 07.2015 r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

 

 • Remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0563T Mirzec –Wąchock w miejscowości Mirzec 07.2015r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

 

 • Remont przepustu pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianki czołowej na drodze powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w miejscowości Szerzawy 07.2015r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

 

 • Budowa przykanalików ścieków sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach „Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: budowa 71 sztuk przykanalików sanitarnych 08.2014r. – 04.2015r.

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Ostrowiec Świętokrzyski

 

 • Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowości Szewna: budowa 173 sztuk przykanalików sanitarnych.

Inwestor: Gmina Bodzechów

 

 • Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego – ścinka poboczy 12.2014r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Grójec 04.2014r. – 07.2014r

Inwestor: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

 

 • Wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku Tysiąclecia 35 w Skarżysku Kamiennej w 2014 roku 04.2014r

Inwestor: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku Kamiennej

 

 • Roboty interwencyjno - remontowe w 2013 roku z bieżącego utrzymania mostów, odwodnienia i barier ochronnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejony Dróg Wojewódzkich: Zgórsko, Staszów,w podziale na 7 zadań częściowych: Zadanie nr 6 Obwód Drogowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Wykonanie robót odwodnieniowych przy drodze wojewódzkiej NR 777 Sandomierz – Maruszów w miejscowości Linów 11.2013

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Roboty interwencyjno - remontowe w 2013 roku z bieżącego utrzymania mostów, odwodnienia i barier ochronnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejony Dróg Wojewódzkich: Zgórsko, Staszów,w podziale na 7 zadań częściowych: Zadanie nr Obwód Drogowy w Nowej Słupi

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Naprawa szkód powodziowych droga wojewódzka Nr 753 w miejscowości Bieliny – most 10.2013r.

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 755 w miejscowości Zawichost na Małym Rynku 11.2012r - 12.2012r

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki Ozamet na nośniku średnim.

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 744 w miejscowości Tychów Stary wraz z odbudową nawierzchni chodnika z kostki brukowej 07.2012r - 09.2012r

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi. Usługi (załadunek materiałów) dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj. 1 do 1,5 m3

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Usługi (załadunek materiałów) dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj. 1 do 1,5 m3

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

 • Budowa drogi przeciwpożarowej z kostki brukowej przy hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach 08.2012r – 09.2012r.

Inwestor: Powiat Starachowicki